FORSKNING + KOMMUNIKATION er stærkt formidlingsorienteret og omsætter vores viden til artikler og i konkrete rådgivningsopgaver. Vi arrangerer og deltager løbende i workshops, konferencer og seminarer med relation til byens rum og dens brug.

Caseanalyse: Dublin

Byens rum som udviklingsstrategi var i Dublin den 3.-5. april 2008 for at kaste et nærmere blik på deres strategier for byrum og byudvikling, og for at tale med de involverede parter.

Især omdannelsen af Smithfield - et gammelt kvægtorv - og den enorme havneomdannelse i the Dublin Docklands var i fokus for turen.

Dublin er relevant, fordi der er lavet en lang række tiltag, som primært tilgodeser en økonomisk udvikling. Hånd i hånd med en skærpet konkurrenceevne, forsøger Dublin samtidig at udvikle byen i overensstemmelse med den kreative bys logik. Det har hidtil tiltrukket både stjernearkitekter og en række internationale virksomheder.

Samtidig former en række områdeplaner Dublins strategi og giver særlige rettigheder til udvalgte steder. Hermed mener man at målrette udviklingen og skabe synergi.

Dublin vil indgå som en case i projektets videre arbejde, både som eksempel på en strategi og med fokus på to byrum i henholdsvist Smithfield og i the Dublin Docklands.

Se billeder her

 

Tilbage

 

 

 


© www.juulfrost.dk Refshalevej 147 - 1432 KÝbenhavn K T +45 32 95 95 78 F +45 32 95 95 79 E byensrum@juulfrost.dk